top of page

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů.

Každý zažívá čas od času náročnou životní situaci, může být frustrován již delší dobu, a možná i arteterapie mu může pomoci.

Tato výtvarně – psychologická aktivita se používá nejen v léčebnách a nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb, při znaleckých posudcích, při průzkumu kolektivu (ať už firemního nebo školního), ale může se stát i zpestřením Vašeho volného času.

 

Výtvarný projev obecně je pro člověka přirozeným prostředkem sebepoznání a sebevyjádření tj. vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému.

 

Tvořivá/kreativní činnost:

 • není zaměřená na výsledek,

 • není důležité výtvarné nadání,

 • nezáleží ani na zručnosti tvůrce,

 

ale důležité je:

 • samotné tvoření (praktická a kreativní činnost),

 • využití různých výtvarných technik (malba, kresba, modelování, koláž, fotografie apod.) 

 • použití různých pomůcek a materiálů (prstové barvy, pastelky, keramická hlína, papír apod.)

 • otevření fantazie a

 • svoboda projevu,

 

která může přinést:

 1. uspokojení,

 2. sebepoznání,

 3. posílení zdravé sebedůvěry a sebevědomí,

 4. odreagování a relaxaci,

 5. nové zážitky…

bottom of page