top of page

 

Příběh A-VATA-Y = Ayurvéda VATA Yoga

V rámci své každodenní praxe v oblasti Ájurvédy a Jógy, se věnuji postupné realizaci programu  "Cesta AVATAY", ve kterém se především zaměřuji na harmonizaci bioenergie VÁTA (dále jen Váta - energie vzduchu a prostoru), kterou máme každý ve svém těle a jejíž narušení (nejčastěji zvýšení, ale také snížení) způsobuje (dle výzkumů)

až 70% nemocí, kterými trpí lidé na celém světě.

Nerovnováha Váty

se může projevit kdykoli v průběhu života a to

v různých podobách, jak na úrovni fyzické, tak  i psychické!

 

V dětství to mohou být např. vývojové vady (poruchy růstu atd.), hyperaktivita (nesoustředěnost, nepozornost), poruchy příjmu potravy, úrazy apod. 

 

V produktivním věku jsou to pak např. autoimunitní onemocnění související s poruchami trávení, závislosti, deprese apod. 

 

Ve vyšším věku se nejčastěji jedná o degenerativní nemoci kloubů, poruchy spánku a paměti.

Za nejsilnější vlivy, které mají negativní dopad na zajištění rovnováhy Váty (těla/mysli), je možné považovat stres a vysoké tempo dnešní doby. Nemoci často vznikají z psychosomatických příčin tj.nikoli např. z příjmu nevhodné stravy, ale z přetížení našich smyslů (zrak, sluch atd.), které jsou nadměrně zatěžovány vjemy z vnějšího světa.

 

Z tohoto důvodu ztrácíme kontakt se svou přirozeností a přestáváme naslouchat svému vnitřnímu hlasu (intuici a vlastní hluboké moudrosti). Nedokážeme vnímat své tělo a to, jak k nám promlouvá. Když přichází utrpení v podobě fyzické či psychické nemoci, hledáme pomoc, opět kde jinde, než-li ve vnějším světe tj.obracíme se na psychoterapeuty a lékaře z různých oborů.

 

Věřím v základní jogínské a ajurvédské principy tj. osobní karmu a dharmu, a snažím se dodržovat pro mě v tuto chvíli nejdůležitější etické pravidlo a tím je Ahinsa tj. nenásili vůči sobě a všem bytostem světa.

Ajurvéda a jóga nabízejí mnoho způsobů, jak zklidnit nebo naopak podpořit některou ze tří bioenergií (Váta-Pitta-Kapha), patří k nim zejména očista těla a mysli, dechové techniky, výživa, pohyb, relaxace, spánek.

 

Cílem programu "Cesta AVATAY"

je uvést náš každodenní rytmus do souladu s přírodou

– biologickými hodinami a ročním obdobím.

.

AVATAY_logo.png
bottom of page