top of page
  • Regi

Dinačarja (Dinacharya)

Přeloženo do češtiny jako každodenní rutina, režim, rituál = sebe-očista a péčeDinačárja (Dinacharya) :